Oroszlánok
Oroszlánok
4 445Ft
Nofretiti
Nofretiti
4 445Ft
Vadludak
Vadludak
4 445Ft

Ugrás a bevásárlókosárhoz
Jelenleg üres a bevásárlókosara.
Szavatossagi jogok Nyomtatás E-mail


Talán a legfontosabb jogok reklamációkor. Nem összetévesztendő, a köznyelvben élelmiszerekre használt "szavatossági idő"-vel (élelmiszerekre minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági idő van). A szavatossági jogokat a Polgári Törvénykönyv rendelkezései adják, és minden fogyasztói szerződés (vásárlás) esetén érvényes szavatosság. Ezen jogok alapja, hogy ha minőségi hibás, az elvárhatónál gyengébb minőségű, rejtett hibával rendelkező terméket vesz a fogyasztó (úgy, hogy a hibáról nem tud, és joggal feltételezi, hogy hibátlan terméket vesz), akkor az a szerződés hibás teljesítésének minősül, és ezért a forgalmazó felelősséggel tartozik.

Általában hibás teljesítésről van szó, ha a termék nem felel meg a következő feltételeknek:

  • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak
  • rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenő - nyilvános kijelentését
  • alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett
  • rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal

[Bővebben lásd Ptk. 277.§, 305.§. 305/A.§]

 

 

(Természetesen a felek a szerződésben, egyéb feltételekben is megállapodhatnak (pl. sérült termék értékesítése értékcsökkentként), de a vélelem természetesen az mellett szól, hogy a jogosult hibátlan, kifogástalan minőségű termékhez kívánt jutni, ennek ellenkezőjét a kötelezettnek kell bizonyítani.)

Ha a hiba rendeltetésszerű használat során jelentkezett, akkor általában feltehető, hogy hibás teljesítésről van szó.

A szavatossági jog alkalmazásának legtipikusabb példája a cipővel kapcsolatos reklamáció. Cipőre általában nincs jótállás (nem kötelező). Azt szokták mondani "fél év garancia van rá", mert a szavatosság első 6 hónapja a jótálláshoz hasonló jogokat biztosít. A szavatosság első hat hónapja és a fennmaradó része között az a különbség, hogy ha hiba keletkezésének oka vitatott akkor az első hat hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy nem rendeltetésszerű használat okozta, míg ezután a bizonyítási teher megfordul, a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka már teljesítéskor megvolt és rendeltetésszerű használat mellett jelentkezett.

 

Ptk. 305/A.§ (2)

Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.Szavatossági igénnyel fogyasztói szerződés esetén elsősorban a 2 éves elévülési határidőn belül lehet fellépni. Amennyiben ezen az időn belül a fogyasztó menthető okból nem tudta érvényesíteni igényét - így különösen, ha a hiba nem volt felismerhető - a 3 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti igényét. (A Legfelsőbb Bíróság véleménye alapján ez független attól, hogy tartós használatra rendelt dologról van-e szó)

A jogvesztő határidő letelte után nem lehet szavatossági igényt érvényesíteni.

Használt dolog esetén rövidebb elévülési határidő is kiköthető, de 1 évnél rövidebb határidő kikötése semmis.

A szavatosság érvényesíthető, ha bármilyen módon igazolható a vásárlás (tipikusan blokk, bizonylat vagy eredeti számla szükséges).

 

Bármilyen jótállást/garanciát is vállal a forgalmazó, annak feltételei semmiképpen nem lehetnek kedvezőtlenebbek a szavatossági jogoknál! + A jótállás teljes időtartama alatt a forgalamzón van a bizonyítás terhe!

 

Ptk. 248. § (5): A törvénynek a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál megfelelően alkalmazni kell.

 

49/2003. (VII.30.) GKM rendelet

 


 
 
< Előző

Webaruhaz


Az összes termék listázása


Speciális keresés
Ugrás a bevásárlókosárhoz
Jelenleg üres a bevásárlókosara.

Latogatottsag

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMai nap101
mod_vvisit_counterTegnapi nap795
mod_vvisit_counterThis week101
mod_vvisit_counterThis month6435
mod_vvisit_counterAll days593855